tràng an palace

Chất lượng làm nên thương hiệu

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÂM CỖ CÚNG TÁO QUÂN

GỢI Ý MỘT SỐ SET MÂM CỖ CÚNG TÁO QUÂN

Set menu 1 – 1.050.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Bò xào cần tỏi tây
4. Nem Hà Nội
5. Giò xào
6. Thịt đông
7. Xôi Hoàng Phố
8. Canh măng sườn

………….//………..

Set menu 1 – 1.050.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Giò bò
4. Nem Hà Nội
5. Thịt nạc xào tổng hợp
6. Thịt đông
7. Bánh chưng
8. Canh măng móng giò

………….//………..

Set menu 3 – 1.250.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm sú chiên hoàng bào
4. Bò xào cần tỏi tây
5. Nem Hà Nội
6. Giò xào
7. Thịt đông
8. Xôi Hoàng Phố
9. Canh măng sườn

………….//………..

Set menu 4 – 1.250.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm sú chiên cốm
4. Giò bò
5. Nem Hà Nội
6. Thịt nạc xào tổng hợp
7. Thịt đông
8. Xôi vò hạt sen
9. Canh măng móng gi

………….//………..

Set menu 5 – 1.300.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm sú chiên cốm
4. Nem hà nội
5. Giò bò
6. Bê xào xả ớt
7. Thịt đông tràng an
8. Xôi gấc
9. Canh mọc thập cẩm

………….//………..

Set menu 6 – 1.300.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm chiên an lạc
4. Nem hải sản phú quốc
5. Giò xào
6. Bò xào măng trúc
7. Thịt đông tràng an
8. Bánh chưng
9. Canh bóng thập cẩm

………….//………..

Set menu 7 – 1.300.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Cá lăng chiên xù
4. Nem hải sản phú quốc
5. Giò bò Ước Lễ
6. Bê xào xả ớt
7. Thịt đông tràng an
8. Bánh chưng
9. Canh mọc thập cẩm

………….//………..

Set menu 8 – 1.300.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm chiên an lạc
4. Nem hải sản phú quốc
5. Giò xào
6. Bò xào măng trúc
7. Thịt đông tràng an
8. Bánh chưng
9. Canh bóng thập cẩm

………….//………..

Set menu 9 – 1.400.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm chiên an lạc
4. Nem hải sản phú quốc
5. Giò lụa Ước Lễ
6. Bò xào măng trúc
7. Canh măng sườn
8. Thịt đông tràng an
9. Bánh chưng
10. Nộm cung đình

………….//………..

Set menu 10 – 1.400.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Cá lăng chiên xù
4. Nem hải sản phú quốc
5. Giò bò Ước Lễ
6. Bê xào xả ớt
7. Canh mọc nấm tươi
8. Thịt đông tràng an
9. Bánh chưng
10. Nộm ngũ sắc bò khô

………….//………..

Set menu 11 – 1.500.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Tôm chiên cốm
4. Cá diêu hồng chiên xù
5. Giò lụa Ước Lễ
6. Bò xào măng trúc
7. Canh măng sườn
8. Thịt đông tràng an
9. Xôi vò hạt sen
10. Nộm cung đình

………….//………..

Set menu 12 – 1.500.000đ

 1. Cá chép vàng sống   
 2. Gà Trống cánh tiên   
3. Cá lăng chiên xù
4. Tôm sú chiên hoàng bào
5. Giò bò Ước Lễ
6. Bê xào xả ớt
7. Canh măng móng giò
8. Thịt đông tràng an
9. Xôi Hoàng Phố
10. Nộm ngũ sắc bò khô

………….//………..

KHÁCH HÀNG NÓI VỀ TRÀNG AN PALACE

    Yêu cầu tư vấn

    Quý khách muốn nhận tư vấn từ Tràng An Palace. Vui lòng điền đầy đủ thông tin tại đây: