THỰC ĐƠN CÁC MÓN GÀ TA TƯƠI NGON

GÀ NƯỚNG TÂY BẮC 250K

Gà ta tươi nguyên con loại  1,5 – 1,6kg

GÀ KHÔNG LỐI THOÁT 285K

+ Gà không lối thoái

+ Dưa góp

+ Kho quẹt + gia vị chấm

GÀ TA HẤP LÁ CHANH 235K

Gà ta tươi nguyên con 1,5 – 1,6kg

GÀ TA RANG MUỐI 250K

Gà ta tươi nguyên con loại  1,5 – 1,6kg

GÀ QUAY MẬT ONG 235K

Gà ta tươi nguyên con loại  1,5 – 1,6kg

CHÂN GÀ NGÂM XẢ TẮC 75K

NỘM CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG 75K

KHOAI CHIÊN BƠ 45K

NỘM SỨA 65K